:::: MENU ::::

Zbiory MUW

ZBIORY MUZEUM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Kategorie / CO NOWEGO?

  • 08 / 02 / 2016
  • 0
CO NOWEGO?

Wystawa „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Wystawa z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona narodzinom uczelni”

Ekspozycja mieści się w zabytkowym pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32, który w ubiegłym roku przeszedł gruntowną renowację. Wystawa wprowadza w obchody jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając uczelnię u początków jej istnienia w drugiej i trzeciej dekadzie XIX w. Była to epoka dynamicznych zmian, odkryć i narodzin nauki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Profesorowie uniwersyteccy często samodzielnie gromadzili zbiory do badań, analizowali i klasyfikowali dostępne materiały, równocześnie przekazując zdobytą wiedzę studentom. To właśnie ocalałe fragmenty kolekcji artystycznych i zbiorów naukowych gromadzonych w gabinetach stanowią podstawę ekspozycji Muzeum UW. Wśród bezcennych zabytków znajdują się nie tylko obrazy, ryciny i odlewy gipsowe, ale także narzędzia lekarskie, numizmaty i tłoki pieczętne, okazy zwierząt i roślin oraz inne rzadkie obiekty, jak choćby korkowy model Łuku Konstantyna Wielkiego w Rzymie. Wszystkie znajdowały się na Uniwersytecie w tych samych latach, kiedy na terenie kampusu mieszkał Fryderyk Chopin, student Szkoły Głównej Muzyki Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych UW.

Czytaj dalej

  • 07 / 12 / 2015
  • 0
CO NOWEGO?

Wykład „Mało znane i nieznane historie Uniwersytetu Warszawskiego”, 10.12.2015

Klub Absolwentów UW oraz Muzeum Uniwersytetu serdecznie zapraszają 10 grudnia 2015 o godz. 17.30 do sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na wykład Adama Tyszkiewicza “Mało znane i nieznane historie Uniwersytetu Warszawskiego“. Wybór tematu wykładu nie jest przypadkowy. Podczas całego roku akademickiego będziemy zachęcać Państwa do uczestniczenia w wielu wydarzeniach organizowanych z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, w których Klub Absolwenta UW bierze aktywny udział jako organizator Światowego Zjazdu Absolwentów UW 13-14 maja 2016 – wydarzenia edukacyjno-kulturalnego ukazującego osiągnięcia i potencjał rozwojowy UW.

Adam Tyszkiewicz, absolwent UW, członek Klubu Absolwenta UW udowodni, że historia najstarszej stołecznej Uczelni obfituje w ciekawostki i niezwykłe wątki. Dowiemy się m.in., dlaczego w Australii można spotkać herb Uniwersytetu Warszawskiego, co robiły na Uniwersytecie słonie i żyrafy oraz kto przed II wojną światową został mianowany patronem Uczelni.

Odbiór zaproszeń po rejestracji. Zapisy: http://goo.gl/forms/uL0WgnEzRJ

crest_university_of_warsaw

  • 15 / 11 / 2015
  • 0
CO NOWEGO?

Wystawa „Przez Oświatę do Wolności” w gmachu Starej Biblioteki UW

15 listopada 2015 r. mija 100 lat od momentu odrodzenia polskojęzycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym wydarzeniem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego prezentuje Państwu w gmachu Starej Biblioteki UW swoją nową wystawę czasową pt. “Przez Oświatę do Wolności. Odrodzenie Uniwersytetu Warszawskiego”. Celem wystawy jest nie tylko przedstawienie niezwykle ważnego dla dziejów uczelni 1915 roku, w którym to wznowione zostały przy Krakowskim Przedmieściu wykłady w języku polskim, ale ukazanie także osiągnięć i dokonań Uniwersytetu Warszawskiego w okresie międzywojennym.

Wystawę można oglądać do 1 grudnia br. w gmachu Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Po blisko 46 latach funkcjonowania Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (utworzonego po zamknięciu Szkoły Głównej w 1869 r.) 15 listopada 1915 r. został ponownie otwarty w Warszawie polskojęzyczny Uniwersytet. Równocześnie tego samego dnia zainaugurowano działalność Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym. Dla wielu Polaków ten długo oczekiwany moment był jednocześnie nadzieją na odzyskanie przez kraj niepodległości. Z tego też powodu uroczystości otwarcia obydwu szkół wyższych (zarówno te w archikatedrze św. Jana, jak i te odbywające się na uczelniach) miały bardzo uroczysty charakter.

Uroczystość otwarcia polskojęzycznego Uniwersytetu, 15  XI 1915

Największe zasługi przy reaktywacji polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mieli uczeni związani początkowo z Towarzystwem Kursów Naukowych, a w czasie Wielkiej Wojny z Wydziałem Oświecenia. To dzięki ich ciężkiej pracy i staraniom udało się stworzyć od nowa w 1915 r. podstawy programowe i administracyjne szkolnictwa wyższego na Mazowszu. Nie było to jednak zadanie łatwe, decydujący bowiem głos i ostateczne decyzje należały wówczas do okupanta niemieckiego, który podejmował próby zdobycia zaufania społeczności Warszawy. Dla Niemców, reprezentowanych przez generała-gubernatora Hansa von Beselera, wydanie zezwolenia na otwarcie w Warszawie Uniwersytetu i Politechniki było przede wszystkim dobrze przemyślanym gestem politycznym.

Odrodzony 100 lat temu Uniwersytet Warszawski składał się początkowo jedynie z trzech wydziałów, ale to wokół niego, od momentu jego założenia, ponownie zaczęła rozwijać się polska nauka, sztuka i literatura. Duża w tym zasługa ówczesnych władz uczelni, jej kadry naukowej oraz wybitnych absolwentów. Na plan pierwszy wysuwała się szczególnie postać rektora Józefa Brudzińskiego, którego w 1916 r. wybrano także na prezesa rady m.st. Warszawy.

A2_szablon.cdr

Pierwsze lata działalności Uniwersytetu nie należały do najłatwiejszych. Dochodziło do częstych konfliktów pomiędzy społecznością akademicką a niemieckimi władzami okupacyjnymi, studentów aresztowano za patriotyczne wystąpienia, uczelnia była też czasowo zamykana. Nadzieja na lepszą przyszłość rozkwitała w sercach studentów i profesorów szczególnie w czasie obchodów rocznic narodowych: Konstytucji 3 maja w 1916 r. i śmierci Tadeusza Kościuszki w 1917 r. Ustabilizowanie sytuacji na Uniwersytecie nastąpiło dopiero po zwycięskiej wojnie nad bolszewicką Rosją. 2 maja 1921 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski nadał uczelni insygnia, powracając tym gestem do najlepszych tradycji akademickich. Tego samego dnia Marszałkowi przyznano też pierwszy w historii naszej uczelni tytuł doktora honoris causa.

W okresie międzywojennym na Uniwersytecie Warszawskim wykładało wielu wybitnych uczonych. Znakomity historyk antyku Tadeusz Zieliński badał dzieje Grecji i Rzymu, ojciec polskiej archeologii Kazimierz Michałowski przygotowywał pierwsze wykopaliska w Egipcie, a wybitny matematyk Wacław Sierpiński tworzył podwaliny polskiej matematyki. Uczelnia stawała się też coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Stopniowo poprawiała się także sytuacja lokalowa Uniwersytetu, zaczęto bowiem projektować nowoczesne uczelniane budynki na terenie całego miasta. Przed wybuchem II wojny światowej kształcono na nim rocznie ponad 9 000 osób na 8 wydziałach i 1 studium. Przed osiemdziesięcioma laty, w 1935 r., uczelnia uzyskała też nową nazwę – Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W związku z przypadającym w tym roku okrągłym jubileuszem 100-lecia polskojęzycznego Uniwersytetu pragniemy Państwu zaprezentować krótką „podróż” po dziejach uczelni w latach 1915-1939, albowiem z jednej strony są one fascynujące, refleksyjne i inspirujące, z drugiej zaś stanowią fundamenty współczesnego Uniwersytetu.

Adam Tyszkiewicz

Strony:1234
UA-74956142-1