digitalizacja

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego posiada kilkadziesiąt tysięcy fotografii (pozytywów i negatywów), archiwaliów i zabytków. Obiekty wybrane w 2013 roku do pierwszego etapu digitalizacji stanowią reprezentatywną część kolekcji; należą do nich muzealia najstarsze oraz najcenniejsze przedmioty związane z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego, a także unikatowe pamiątki po pracownikach i studentach UW. Niektóre z nich ze względów konserwatorskich nie mogą być na co dzień prezentowane szerokiej publiczności. Z myślą o studentach, absolwentach i pracownikach Uniwersytetu Warszawskiego, a także o warszawiakach i wszystkich zainteresowanych dziejami uczelni, chcemy ułatwić dostęp do cennych pamiątek związanych z Uniwersytetem i upowszechnić wiedzę na temat muzealnego zbioru. Ma to dla nas szczególne znaczenie u progu obchodów dwusetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” był realizowany realizowany w ramach priorytetu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zakupiono sprzęt fotograficzny i komputerowy, przy którego pomocy zdigitalizowano i zarchiwizowano w bezstratnych formatach 800 obiektów z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu zbiory Muzeum UW zaistniały w przestrzeni wirtualnej.

W 2015 roku Muzeum UW po raz drugi uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym razem przy wsparciu Fundacji Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Varia”. Efektem projektu „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” są nowe zdjęcia cyfrowe ponad 2,5 tys. obiektów, udostępnione na niniejszej stronie. Digitalizacji poddano m.in. zdjęcia i albumy ze zdjęciami, dokumenty (indeksy, legitymacje, dyplomy, listy gratulacyjne), medale pamiątkowe uczelni polskich i zagranicznych, stemple, sztandary, broń białą czy dawną aparaturę naukową, a także kilka rzeźb i obrazów.

Wirtualna baza obiektów będzie się powiększać, zachęcamy więc do odwiedzania naszych galerii.