Zapraszamy do eksplorowania strony i zapoznawania się z historią naszej uczelni za pośrednictwem obiektów o dużej wartości historycznej, artystycznej i dokumentacyjnej.

Jeśli mają Państwo dodatkowe informacje o prezentowanych tu obiektach, a w szczególności o osobach, miejscach i wydarzeniach, które pojawiają się na zdjęciach i w dokumentach z kolekcji Muzeum, prosimy o kontakt.

GALERIA ZBIORY / INDEKSY I WYKAZY ZAJĘĆ